Nederlandse banken willen digitale EU-identiteit voor alle Europeanen

doorSecuratis

Nederlandse banken willen digitale EU-identiteit voor alle Europeanen

Er moet een digitale EU-identiteit voor alle Europeanen komen om in heel Europa zaken te kunnen doen
met bedrijven en overheden, zo stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een document over bankieren in de 21ste eeuw (pdf). De vereniging ziet een belangrijke rol weggelegd voor de Nederlandse overheid bij het beschikbaar maken en gebruiken van de “e-Identity”, zoals de digitale identiteit wordt genoemd. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa.

Volgens de NVB is het huidige digitale identiteitslandschap in Europa gefragmenteerd en inconsistent. “Wat in het ene land werkt, werkt in een ander land vaak niet. Daardoor kunnen we er ook internationaal nog niet op vertrouwen dat de persoon met wie bedrijven (virtueel) contact hebben, daadwerkelijke is wie hij zegt te zijn en geautoriseerd is voor wat hij doet”, aldus de belangenbehartiger van de Nederlandse banken. Die voegt toe dat er ook te weinig bescherming tegen identiteitsfraude is en claimt dat personen en bedrijven te weinig grip op hun digitale identiteit hebben.

Binnen Europa is er de EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (eIDAS). Het doel van deze verordening is betere publieke en private onlinediensten en elektronische handel binnen Europa. Ook regelt eIDAS het grensoverschrijdend gebruik van elektronische identificatiemiddelen en vertrouwensdiensten tussen de lidstaten van de Europese Unie.

De NVB is van mening dat de Europese eIDAS-verordening niet goed is ingebed in nationale wetgeving. De Nederlandse overheid zou in Europees verband dan ook moeten gaan stimuleren dat de eIDAS-verordening beter ingebed wordt. “Dat moet ertoe leiden dat e-Identityoplossingen op Europese schaal inzetbaar zijn en niet beperkt blijven tot een elektronische versie van een papieren paspoort of enkel geschikt zijn voor Nederlandse overheidsdiensten”, aldus de NVB.

https://www.security.nl/posting/663419/Nederlandse+banken+willen+digitale+EU-identiteit+voor+alle+Europeanen?channel=rss

Over de auteur

Securatis administrator