Coronadashboard uitgebreid met rioolwatermetingen RIVM

doorSecuratis

Coronadashboard uitgebreid met rioolwatermetingen RIVM

Het coronadashboard van de overheid laat nu ook de rioolwatermetingen van het RIVM zien, alsmede signalen vanuit de huisartsen over mogelijke besmettingen. De afgelopen maanden heeft het RIVM op 29 locaties onderzoek gedaan naar het virus in rioolwater. Uit het onderzoek blijkt dat het virus al zichtbaar is in uitwerpselen voordat mensen symptomen van het virus ervaren.

Het RIVM is nu gevraagd om zo snel mogelijk en voor 1 september alle ruim driehonderd rioolwaterzuiveringsinstallaties te monitoren. De tests die het RIVM nu al uitvoert zijn sinds gisteren aan het coronadashboard toegevoegd. Eerder liet minister De Jonge van Volksgezondheid weten dat informatie uit het rioolwater een mooie aanvulling is aan het dashboard, omdat hiermee anoniem, snel en op grote schaal het virus kan worden opgespoord.

Verder toont het dashboard nu signalen vanuit de huisartsen. Het Nivel houdt bij een groep huisartsen bij hoeveel mensen zich met klachten melden die op een infectie van het coronavirus wijzen. Deze informatie kan gebruikt worden als vroeg signaal dat de verspreiding van het virus toe- of afneemt. Tevens zal het coronadashboard wekelijks een update tonen van het aantal geschatte mensen dat besmettelijk is. Deze schatting is afkomstig van het RIVM en laat het aantal mensen in Nederland zien dat het virus heeft opgelopen en anderen kan besmetten. Dat aantal wordt vanaf nu elke week geüpdatet op het dashboard.

“Hoe meer nuttige informatie op het dashboard staat, hoe nauwkeuriger we de verspreiding van het coronavirus in Nederland in de gaten kunnen houden”, aldus De Jonge. “Het is heel goed dat het dashboard weer is uitgebreid en de komende tijd gaan we er nog meer informatie aan toevoegen. “

https://www.security.nl/posting/663235/Coronadashboard+uitgebreid+met+rioolwatermetingen+RIVM?channel=rss

Over de auteur

Securatis administrator