Sterke stijging van aantal phishingwebsites in .nl-zone

doorSecuratis

Sterke stijging van aantal phishingwebsites in .nl-zone

Er zijn ook nog wat andere factoren debet aan deze toename.

1. Er is er de gigantisch doorgeschoten volledige commercialisering door Big Tech, gedoogd door ermee “hand in glove” opererende Big Surveillance Imperia (USA, Europa, Mainland China en overige BRICS landen)

2. Dan heeft zeker het verschijnen van gratis certificering een grote blokkering voor cybercriminelen en malcreanten weggenomen.

3. Daarna is het ook nog zo: “It takes two to tango”. Dus onvoldoende beveiligde websites gaan hand in hand met onvoldoende beveiligde en laks opererende hosters en diensten (bijv. cloudddiensten).

4. Verder is er de verwerpelijke invloed van doorgezette uitbating via sedo-parking voor websites, die door de eigenaar zijn opgeheven. Websites die nog geld moeten opleveren na hun “normale overlijden”.

5. Dan is er nog het gedogen van schimmige partijtjes op bijvoorbeeld de Virgin Islands, die hosting door scammers, phishers e.d. faciliteren via een anonimiseringsdienst. Kijk op reputatie-scan-sites.

6. Ten slotte het slechte en onvoldoende handhavingsbeleid (neerhalen, sinkholen). Er worden geen minimumeisen aan veiligheid gesteld voor websites, eigenaren van websites, website admins en hosters e.d. met eventueel bij potentieel en werkelijk gevaar voor de eindgebruikers of bezoekers van die sites echt hoge boetes. Als men echt cybercrime wil verdrijven moet dat lukken. Ze kunnen immer ook bij al de data van de ter goeder trouw opererenden, dus warrom ook niet andersom?

Conclusie
Mijn insteek is dat de Big Data Waterhandel partijen geen echte ingrepen en beveiligingsinhaalslag op de infrastuctuur willen en daardoor is er inmiddels erg weinig fundamenteel veranderd.
De eindgebruiker wordt gepaaid met gratis diensten voor zijn of haar data en die speelt onbewust het spel als product mee.

Jammer. Het is niet anders.

luntrus

https://www.security.nl/posting/662567/Sterke+stijging+van+aantal+phishingwebsites+in+_nl-zone?channel=rss

Over de auteur

Securatis administrator