Autoriteit Persoonsgegevens krijgt 3,4 miljoen euro extra

doorSecuratis

Autoriteit Persoonsgegevens krijgt 3,4 miljoen euro extra

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt jaarlijks 3,4 miljoen euro extra van minister Dekker voor Rechtsbescherming. Dit vanwege de groei van de organisatie en implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vorig jaar van kracht werd.

De feitelijk implementatie van de AVG bij de privacytoezichthouder is nog niet afgerond, meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat onder andere om een concrete invulling van de diverse bepalingen uit de AVG. Vanwege de inwerkingtreding van de AVG werd het budget van de organisatie structureel verhoogd met 7 miljoen euro naar 15,1 miljoen euro.

“Vanwege de noodzakelijke groei van de organisatie ten gevolge van de implementatie van de AVG heb ik besloten de AP bij voorjaarsnota een extra budget van 3,4 miljoen euro, inclusief loonbijstelling, toe te kennen”, aldus de Dekker. Daarmee komt het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens voor 2019 en volgende jaren uit op 18,5 miljoen euro per jaar. De minister laat verder weten dat hij jaarlijks met de privacytoezichthouder zal kijken welk budget daadwerkelijk benodigd is.

Vorig jaar ontving de Autoriteit Persoonsgegevens 11.000 privacyklachten. Ongeveer een derde van de privacyklachten ging over de rechten van betrokkenen, en dan met name het uitvoeren van inzage- of verwijderverzoeken door organisaties. Meer dan de helft van de in 2018 ontvangen klachten werden in datzelfde jaar afgehandeld. In zeventien gevallen startte de AP vorig jaar een formeel handhavingstraject.

https://www.security.nl/posting/612503/Autoriteit+Persoonsgegevens+krijgt+3%2C4+miljoen+euro+extra?channel=rss

Over de auteur

Securatis administrator