PvdD wil opheldering over huurkorting in ruil voor privédata

doorSecuratis

PvdD wil opheldering over huurkorting in ruil voor privédata

Minister Dekker voor Rechtsbescherming moet opheldering geven over een Helmondse wijk waar bewoners korting op hun huur krijgen als ze gegevens over hun leefpatroon met verschillende bedrijven delen. Honderden bewoners van deze wijk zullen als onderdeel van een “Living Lab” overeenkomsten met bedrijven sluiten waarbij ze hun data voor huurkorting ruilen.

PvdD-Kamerlid Van Kooten-Arissen wil van de minister weten of het is toegestaan om bij het aanbieden van woonruimte het opgeven van privégegevens als vereiste op te nemen. Dekker moet verder zijn mening geven over bedrijven die in ruil voor zeer gedetailleerde persoonsgegevens woonruimte gaan aanbieden en hoe dit zich verhoudt tot de groeiende consensus dat (tech-)bedrijven te veel macht hebben.

Van Kooten-Arissen wil ook de garantie van Dekker dat mensen die besluiten aan het experiment mee te doen dat op volledig vrijwillige basis doen en zij in hun beslissing niet gestuurd worden door andere factoren zoals bijvoorbeeld woningnood in de regio. Tevens vraagt het Kamerlid of de minister kan garanderen dat mensen die geen toestemming hebben gegeven om met het experiment mee te doen niet worden gesurveilleerd.

Dekker is ook om meer informatie over sensoren in het afvalwater gevraagd en of het klopt dat hiermee per individu de eet- en drinkgewoontes nauwkeurig in beeld kunnen worden gebracht, evenals het medicijngebruik, de gezondheid en de consumptie in bredere zin. Ook wil het PvdD-Kamerlid weten hoe het experiment zich verhoudt met een eerder aangenomen motie waarin de Kamer zich uitspreekt tegen het commercieel uitbaten van medische data. Afsluitend moet Dekker duidelijk maken of hij de Autoriteit Persoonsgegevens zal vragen om het experiment te onderzoeken. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

https://www.security.nl/posting/605209/PvdD+wil+opheldering+over+huurkorting+in+ruil+voor+priv%C3%A9data?channel=rss

Over de auteur

Securatis administrator